محصولات

لدر آهنی طرح NEC واتصالات

لدر آهنی طرح NEC (طول 3 متر)

نام محصول: لدر آهنی طرح NEC (طول 3 متر)

کد محصول: NB275

کد محصول نوع محصول
NB275 عرض 20 سانتیمتری
NB276 عرض 30 سانتیمتری
NB277 عرض 40 سانتیمتری
NB278 عرض 50 سانتیمتری

کاربرد: استفاده در شبکه های مخابراتی و ایجاد بستر مناسب برای کابل ریزی

جنس: ST37 با رنگ الکترواستاتیک کوره ای RAL7032

این محصول در عرض های 20 ،30 ،40 ،50 سانتیمتر تولید و عرضه می گردد.

اند فريم (End Frame)

نام محصول: اند فريم (End Frame)

کد محصول: NB257

کاربرد: جهت نگه داشتن و استحکام لدرهای طرح NEC در سالن ها

جنس: ST37 با رنگ الکترواستاتیک کوره ای RAL7032

وزن: 17 کیلوگرم

بازویی لدر

نام محصول: بازويی لدر

کد محصول: NB272

کاربرد: جهت نصب لدر آهنی طرح NEC در امتداد دیوار

جنس: ST37 با رنگ الکترواستاتیک کوره ای RAL7032

این محصول در اندازه های مختلف جهت لدرهای 20 ،30 ،40 ،50 سانتیمتر موجود می باشد.

نبشی زیر لدر

نام محصول: نبشی زیر لدر

کد محصول: NB260

کاربرد: جهت محکم کردن ابتدا یا انتهای لدر آهنی طرح NEC به دیوار

جنس: ST37 با رنگ الکترواستاتیک کوره ای RAL7032

این محصول متناسب با عرض لدر مورد استفاده ، تولید و عرضه می گردد.

بست L ساندویچی

نام محصول: بست L ساندويچي

کد محصول: NB268

کاربرد: جهت مهار لدر آهنی طرح NEC به دیوار یا کف سالن

جنس: ST37 با رنگ الکترواستاتیک کوره ای RAL7032

وزن: 300 گرم

بست I ساندویچی

نام محصول: بست I ساندويچي

کد محصول: NB264

کاربرد: جهت اتصال لدر آهنی طرح NEC به تسمه لدر و یا اتصال دو لدر آهنی

طرح NEC بصورت عمود بر هم

جنس: ST37 با رنگ الکترواستاتیک کوره ای RAL7032

وزن: 310 گرم

بست L بلند

نام محصول: بست L بلند

کد محصول: NB287

کاربرد: جهت اتصال تسمه لدر آهنی به سقف سالن یا محکم کردن

لدر عمودی به کف سالن

جنس: ST37 با رنگ الکترواستاتیک کوره ایRAL7032

وزن: 160 گرم

بست L كوتاه

نام محصول: بست L كوتاه

کد محصول: NB282

کاربرد: جهت اتصال تسمه لدر آهنی به سقف

جنس: ST37 با رنگ الکترواستاتیک کوره ای RAL7032

وزن: 110 گرم

بست L  سر كج

نام محصول: بست L سر كج

کد محصول: NB283

کاربرد: جهت اتصال لدر آهنی طرح NEC بر روی بازوی لدر یا دیوار

جنس: ST37 با رنگ الکترواستاتیک کوره ای RAL7032

وزن: 115 گرم

بست ال سر کج کوتاه

نام محصول: بست L سر كج كوتاه

کد محصول: NB289

کاربرد: جهت نصب لدر NEC بر روی اند فریم

جنس: ST37 با رنگ الکترواستاتیک کوره ایRAL7032

وزن: 100 گرم

بست L هوكي

نام محصول: بست L هوكي

کد محصول: NB281

کاربرد: جهت اتصال لدر آهنی طرح NEC بر روی بازوی لدر یا دیوار

جنس: ST37 با رنگ الکترواستاتیک کوره ای RAL7032

وزن: 135 گرم

بست U شكل NEC

نام محصول: بست U شكل NEC

کد محصول: NB285

کاربرد: جهت اتصال دو استراکچر آهنی تک وجهی بصورت 90 درجه

جنس: ST37 با رنگ الکترواستاتیک کوره ای RAL7032

وزن: 290 گرم

بست عصايي (هوك بولت)

نام محصول: بست عصايي (هوك بولت)

کد محصول: NB280

کاربرد: جهت اتصال لدر آهنی طرح NEC بر روی بازوی لدر

جنس: ST37 با پوشش گالوانیزه

وزن: 40 گرم

بست Z پهن

نام محصول: بست Z پهن

کد محصول: NB284

کاربرد: جهت اتصال دو استراکچر (پروفیل U شکل) بصورت 90 درجه

جنس: ST37 با رنگ الکترواستاتیک کوره ای RAL7032

وزن: 175 گرم

بست Z باريك

نام محصول: بست Z باريك

کد محصول: NB286

کاربرد: جهت اتصال دو استراکچر (پروفیل U شکل) بصورت 90 درجه یا اتصال

تجهیزات مخابراتی به استراکچر

جنس: ST37 با رنگ الکترواستاتیک کوره ایRAL7032

وزن: 95 گرم

بست Z بلند

نام محصول: بست Z بلند

کد محصول: NB291

کاربرد: جهت نصب اتصالات لدر و استراکچر به یکدیگر

جنس: ST37 با رنگ الکترواستاتیک کوره ایRAL7032

وزن: 510 گرم

استراکچر آهنی

نام محصول: استراكچر آهني

کد محصول: NB294

کاربرد: نصب بستر لدر و کابل در سایت های مخابراتی برای تجهیزات NEC

جنس: ST12 با رنگ الکترواستاتیک کوره ایRAL7032

وزن در یک متر: 6/5 کیلوگرم

کوپلینگ استراکچر داخلی

نام محصول: كوپلينگ استراكچر داخلی

کد محصول: NB266

کاربرد: جهت اتصال دو استراکچر U شکل بصورت مستقیم

جنس: ST37 با رنگ الکترواستاتیک کوره ای RAL7032 و پیچ و مهره گالوانیزه

وزن: 415 گرم

کوپلینگ لدر

نام محصول: كوپلينگ لدر

کد محصول: NB269

کاربرد: جهت اتصال دو لدر آهنی طرح NEC بصورت مستقیم

جنس: ST37 با رنگ الکترواستاتیک کوره ای RAL7032 و پیچ و مهره گالوانیزه

وزن: 220 گرم

بست کرنر

نام محصول: بست كرنر

کد محصول: NB267

کاربرد: جهت اتصال دو لدر آهنی طرح NEC بصورت 90 درجه

جنس: ST37 با رنگ الکترواستاتیک کوره ای RAL7032

وزن: 370 گرم

های تنشن فنردار

نام محصول: هاي تنشن فنر دار

کد محصول: NB271

کاربرد: جهت اتصال تجهیزات بر روی استراکچر آهنی و آلومینیومی (پروفیل U شکل)

جنس: ST37 با پوشش گالوانیزه

وزن: 60 گرم

تسمه لدر آهنی

نام محصول: تسمه لدر آهني

کد محصول: NB258

کاربرد: جهت مهار لدر به سقف

جنس: ST37 با رنگ الکترواستاتیک کوره ای RAL7032

این محصول بنا به درخواست مشتری با طولهای متفاوت تولید می گردد.

تسمه زيركوپلينگ

نام محصول: تسمه زيركوپلينگ

کد محصول: NB293

کاربرد: مورد استفاده در نصب تجهیزات مخابراتی

جنس: ST37 با رنگ الکترواستاتیک کوره ای RAL7032

وزن: 95 گرم

چنل واشر

نام محصول: چنل واشر

کد محصول: NB288

کاربرد: جهت نصب استراکچر و تجهیزات نوع NEC به یکدیگر

جنس: ST37 با رنگ الکترواستاتیک کوره ایRAL7032

وزن: 65 گرم

بست استراکچر دو راهی

نام محصول: بست استراكچر دو راهي

کد محصول: NB290

کاربرد: جهت اتصال دو استراکچر آهنی بصورت 90 درجه

جنس: ST37 با رنگ الکترواستاتیک کوره ایRAL7032

وزن: 530 گرم

درپوش استراکچر آهنی

نام محصول: درپوش استراكچر آهنی

کد محصول: NB295

کاربرد: مسدود کردن انتهای استراکچر

جنس: ST12 با رنگ الکترواستاتیک کوره ایRAL7032

وزن: 35 گرم

رول بولت

نام محصول: رول بولت