محصولات

درک نرخ آتش پذیری کابل های فیبر نوری

OFNP، OFNR، OFNG و OFCG چیست؟

یک منطقه Plenum چیست؟

  • منطقه Plenum یک فضای ساختمان است که برای جریان هوا و یا سیستم توزیع هوا استفاده می شود. در اکثر ساختمان ها، منطقه ای که در بالای سقف کاذب و یا کف کاذب قرار دارد، به عنوان بازگشت هوا (منبع هوا) برای تهویه هوا استفاده می شود. این سقف کاذب و کف کاذب نیز جایی است که فیبرهای نوری اغلب نصب می شوند. در صورتی که این کابلها سوزانده شوند، آنها گازهای سمی را تولید می کنند و گازها به طرف دیگر ساختمان توسط تهویه مطبوع برده می شوند. در نتیجه، مردم می توانند صدمه ببینند، هرچند که از آتش فاصله زیادی با آنها داشته باشد.

منطقه ی Riser چیست؟

  • یک منطقه Riser، یک کانال (Duct) است که بین یک یا چند طبقه به صورت عمودی حرکت می کند.

منطقه عمومی هدف (General-Purpose) چیست؟

  • هر منطقه دیگری که Plenum  یا Riser نیست و در همان طبقه است یک منطقه عمومی هدف است.

Plenum (CMP) Rated Cable

مطابق با استانداردNFPA-262   و UL-910  می باشد. کابل های Plenum باید خاموش شوند و دوباره روشن نشوند .          

 Riser (CMR) Rated Cable

مطابق با استاندارد UL-1666 می باشد. این کابل ها بخودی خود خاموش می شوند اما مقاومت کمتری نسبت به کابل های Plenum دارند.

 Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Rated Cable

در اتاق های رایانه ای که در آن دود و گازهای سمی یا اسیدی می تواند به مردم و یا تجهیزات آسیب برساند مورد استفاده قرار می گیرد. نمونه هایی از هالوژن ها عبارتند از: فلورین، کلر، بروم و ید. این مواد هنگام سوزاندن تولید دود اسیدی تولید می کنند که می توانند باعث آسیب شوند. این کابل ها بخودی خود خاموش می شوند.

General Purpose (CM, CMG, CMx) Cable

مطابق با آزمایش UL-1581 است. آنها آتش می گیرند و بعضاً بخودی خود خاموش می شوند. برای استفاده در بین طبقه ساختمان و یا در فضاهای plenum هوا استفاده نمی شود. اغلب این کابل ها برای کابل های محیط کاری و پچکوردها استفاده می شود.

کابل OFNP

OFNP  مستعار Optical Fiber Nonconductive Plenum می باشد. کابل OFNP دارای ویژگی های مقاومت در برابر آتش و دود کم است. آنها را می توان در داکت، Plenums و دیگر فضاهای مورد استفاده برای ساختن جریان هوا نصب کرد. این کابل بالاترین درجه بندی کابل فیبر نوری از لحاظ مقاومت در برابر آتش را دارد و هیچ نوع کابل دیگر نمی تواند به عنوان جایگزین این کابل استفاده شود.

 

کابل های  OFCP

OFCP   مستعار Optical Fiber Conductive Plenum می باشد. کابل های OFCP دارای همان ویژگی های مقاومت در برابر آتش و دود کم مثل کابل های OFNP می باشند، اما آنها یک غلاف رسانا دارند که معمولاً از جنس فولاد است. کابل های OFCP  باید در هر دو طرف به درستی به زمین متصل شوند. در نتیجه، کابل های OFCP را نمی توان در داکت در کنار کابل های برق نصب کرد.

 

کابل های  OFNR

OFNR  مخفف Optical Fiber Nonconductive Riser می باشد. کابل های OFNR در مناطق Riser استفاده می شود. کابل های OFNR را نمی توان در مناطق Plenum نصب کرد، زیرا آنها مقاومت در برابر آتش و دود کم را مثل کابل های Plenum ندارند. کابل های OFNP می تواند به عنوان جایگزینی برای کابل OFNR استفاده شود.

 

کابل های  OFCR

 OFCR مخفف Optical Fiber Conductive Riser می باشد. کابل OFCR همان ویژگی های پذیری کابل OFNR دارد، اما آنها دارای غلاف یا بخشی مرکزی هستند که معمولاً از جنس فولاد است. کابل های OFCR نیز باید در هر دو طرف به درستی به زمین متصل شوند. کابل های OFCP  می تواند به عنوان جایگزین برای کابل های OFCR استفاده شود. کابل OFCR را نمی توان در داکت در کنار کابل های برق نصب کرد.

 

کابل های  OFNG

OFNG   مخفف Optical Fiber Nonconductive General-Purpose می باشد. آنها به طور معمول در کابل کشی افقی، در یک طبقه استفاده می شوند. کابل های OFNG را نمی توان در Plenumها و یا Riser ها استفاده کرد. کابل های OFNP و OFNR  هر دو می توانند به عنوان جایگزین برای کابل های OFNG استفاده شوند.

 

کابل های  OFCG

OFCG   مخفف Optical Fiber Conductive General-Purpose می باشد. آنها ویژگی های آتش پذیری مشابهی با کابل های OFNG  دارند اما آنها دارای غلاف یا بخشی مرکزی هستند که معمولاً از جنس فولاد است. کابل های OFCG باید در هر دو طرف به درستی به زمین متصل شوند. آنها را نمی توان در داکت در کنار کابل های برق نصب کرد.

دانلود فایل PDF