محصولات

PDU

نام محصول: PDU 

کد محصول :

کد محصول نوع محصول
NB453 یک یونیت 6 فیوز
NB455 دو یونیت 12 فیوز
NB95235 سه یونیت 8 فیوز
NB95422 چهاریونیت 16 فیوز
NB435 شش یونیت 16 فیوز

 

کاربرد: این محصول در داخل انواع راکهای 19 اینچ نصب می گردد و هدف آن توزیع کابل های برق جریان مستقیم DC به تجهیزات مخابراتی است که با نصب فیوزهای مناسب در داخل آن می توان از دستگاههای مخابراتی در مقابل عبور ولتاژ و جریانهای ناخواسته حفاظت نمود.

جنس: ST12 با پوشش رنگ الکترواستاتیک کوره ای  RAL7035

مشخصات فنی :

کد محصول نوع محصول ارتفاع طول عمق ضخامت ورق
NB453 یک یونیت 6 فیوز 44/5mm 442/5mm 191/5mm 1/25mm
NB455 دو یونیت 12 فیوز 88mm 444mm 138/5mm 1/25mm
NB95235 سه یونیت 8 فیوز 132mm 471mm 212mm 1/5mm
NB95422 چهاریونیت 16 فیوز 74/5mm 422mm 202mm 1/5mm
NB435 شش یونیت 16 فیوز
 
256mm 448mm 61mm 1/5mm