محصولات

راک MDF دیواری / سالنی

نام محصول : راك MDF وسط سالني IDC2000

کد محصول :

کد محصول

نوع محصول

NB145

5 بوخت با گام 235

NB144

6 بوخت با گام 235

 

کاربرد : این راک رابط بین شبکه کابل و سالن دستگاه در مراکز متوسط و بزرگ شهری بوده به طوریکه امکان دسترسی به کلیه خطوط مشترکین آن مرکز جهت آزمایش و عیب یابی و نیز قطع و وصل موقت خطوط مشترکین همچنین حفاظت تجهیزات سوئیچ بکار می رود.

جنس: ST37  با پوشش رنگ الکترواستاتیک کوره ای RAL7001

وزن :

مشخصات فنی:

 راک تاسیس دارای 6 ستون عمودی و 13 ردیف افقی با حداکثر ظرفیت:

4800=100×8×6 زوج (سمت شبکه)

4160=64×5×13 زوج (سمت سیستم)

راک توسعه دارای 5 ستون عمودی و 13 ردیف افقی با حداکثر ظرفیت:

4000=100×8×5 زوج ( سمت شبکه )

3328=64×4×13 زوج ( سمت سیستم )

نام محصول : راک MDF دیواری IDC 2000

کد محصول :

کد محصول نوع محصول
NB146 3 بوخت دیواری با گام 225
NB147 5 بوخت دیواری با گام 225
 

کاربرد: این راک به عنوان رابط بین شبکه کابل و سالن دستگاه در مراکز کوچکPBAX بوده به طوریکه امکان دسترسی به کلیه خطوط مشترکین آن مرکز جهت آزمایش و عیب یابی و نیز قطع و وصل موقت خطوط مشترکین، همچنین حفاظت تجهیزات سوئیچ بکار می رود.

جنس: ST37  با پوشش رنگ الکترواستاتیک کوره ای RAL7001

وزن:

وزن محصول نوع محصول
68 کیلو گرم 3 بوخت
95 کیلو گرم 5 بوخت

مشخصات فنی:

راک 5 بوخت دارای 5 ستون عمودی و 6 ردیف افقی با حداکثر ظرفیت:

2000=100×4×5 زوج (سمت شبکه)

1152=64×3×6 زوج (سمت سیستم)

راک 3 بوخت دارای 3 ستون عمودی و 6 ردیف افقی با حداکثر ظرفیت:

1200=100×4×3 زوج ( سمت شبکه )

768=64×2×63 زوج ( سمت سیستم )

 

راک MDF دیواری عمودی

نام محصول: راک MDF دیواری عمودی

کد محصول

نوع محصول

توضیحات

NB8942

3 بوخت دیواری عمودی

 

فایل PDF

NB88308

5 بوخت دیواری عمودی