محصولات

راک 19 اینچ / 21 اینچ

نام محصول: راک 19 اینچ

کد محصول

نام محصول

ارتفاع

عرض

عمق

NB 436

راک ایستاده 18 یونیت

1000میلیمتر

540میلیمتر

600میلیمتر

NB 437

راک ایستاده 22 یونیت

1200میلیمتر

540میلیمتر

600میلیمتر

NB 438

راک ایستاده 27 یونیت

1400میلیمتر

540میلیمتر

600میلیمتر

NB 439

راک ایستاده 31 یونیت

1600میلیمتر

540میلیمتر

600میلیمتر

NB 440

راک ایستاده 36 یونیت

1800میلیمتر

540میلیمتر

600میلیمتر

NB 441

راک ایستاده 40 یونیت

2000میلیمتر

540میلیمتر

600میلیمتر

NB 442

راک ایستاده 40 یونیت 

2000میلیمتر

540میلیمتر

800میلیمتر

NB95212/2 راک ایستاده 42 یونیت 2000 میلیمتر 600 میلیمتر 600 میلیمتر

NB 443

راک ایستاده 45 یونیت

2200میلیمتر

540میلیمتر

600میلیمتر

NB 444

راک ایستاده 45 یونیت 

2200میلیمتر

540میلیمتر

800میلیمتر

NB95291 راک ایستاده 46 یونیت 2200 میلیمتر 600 میلیمتر 600 میلیمتر

             

 

کاربرد:  جهت استفاده در مراکز مخابراتی و شبکه های دیتا به منظور نصب شلف و ساب راک های مختلف می باشد.

* این راک کاملاً بصورت سفارشی با ابعاد و مشخصات مورد درخواست مشتری تولید می گردد.

جنس: بدنه اصلی از جنسST12،RAL 7032با رنگ الکترو ستاتیک کوره ای می باشد.

مشخصات فنی :

  • امکان نصب راک به صورت پشت به پشت و یا پهلو به پهلو
  • امکان ورود کابل از کف و سقف
  • امکان نصب درب در جلو و پشت به صورت لولایی و یا ثابت
  • قابلیت باز شدن پانل های کناری به منظور دسترسی آسان به تجهیزات داخلی
  • امکان نصب فن در کف و یا سقف                                                                                                                                                                         
راک 21 اینچ سفارشی 
 
کد محصول نام محصول عمق عرض ارتفاع
NB93297 راک 21 اینچ 600 میلیمتر 600میلیمتر 2200 میلیمتر
  راک 21 اینچ 1000میلیمتر 800میلیمتر 2000میلیمتر

 

کاربرد : جهت استفاده در مراکز مخابراتی و شبکه های دیتا به منظور نصب شلف و ساب راک های مختلف می باشد.

جنس : بدنه اصلی از جنس ST12، بارنگ الکترو ستاتیک کوره ای RAL7032  می باشد.