محصولات

اسپلیتر

نام محصول : اسپلیتر

کاربرد : اسپلیترهای مورد استفاده در شبکه Passive Optical Network (PONنقش بسار مهمی در شبکه های فیبر تا خانه (FTTH) بر عهده دارند و این کار را از طریق به اشتراک گذاری سیگنال های نوری شبکه در میان تعداد زیادی از مشترکین انجام می دهند. اسپلیتر ها هیچ گونه بار الکتریکی ندارند و هیچ برقی مصرف نمی کنند. اسپلیترها عناصری در شبکه PON هستند که دارای تقسیم بندی های متفاوتی هستند

جنس : اسپلیترهای نیک برش دارای دو مدل 1-قلمی (mini) با ضخامت کابل  9/0 میلیمتر و طول یک متر و همچنین 2- اسپلیتر جعبه ای (Box) با ضخامت کابل 2 میلیمتر و طول یک متر می باشند.

مشخصات فنی :

نوع اسپلیتر

ظرفیت

نوع کانکتور

شرکت سازنده Core

قطر کابل

قلمی (mini)

1x2

SC/FC/LC

Fujikura

0.9 mm

1x4

Fujikura

0.9 mm

1x8

Fujikura

0.9 mm

1x16

Fujikura

0.9 mm

1x32

Fujikura

0.9 mm

کاستی (Box)

1x8

SC/FC/LC/DIN

Fujikura

2 mm

1x16

Fujikura

2 mm

1x32

Fujikura

2 mm